ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΩΤΟΜΗΝΙΑ-ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ:ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Πρωτοχρονιά, Πρωτομηνιά
μες στη βροχή και στο χιονιά
Αϊ-Βασίλης έρχεται ξανά

Φεύγει η βραδιά και στην καρδιά
απαντοχή για τη γιορτή
Αϊ-Βασίλης έρχεται στη γη

Στο τζάκι, θα κατέβει
κρυφά πριν έλθει η αυγή
παιχνίδια στα παπούτσια μας
θ’ αφήσει και θα βγει

Πρωτοχρονιά, Πρωτομηνιά
χρυσή γιορτή σα ξαναρθεί
Αϊ-Βασίλης έρχεται στη γη

Ελπίδα μια μες στην καρδιά
για τα παιδιά στα σκότεινα
Αϊ-Βασίλης έρχεται ξανά

Στο τζάκι, θα κατέβει
κρυφά πριν έλθει η αυγή
παιχνίδια στα παπούτσια μας
θ’ αφήσει και θα βγει

Πρωτοχρονιά, Πρωτομηνιά
χρυσή γιορτή σα ξαναρθεί
Αϊ-Βασίλης έρχεται στη γη

Πρωτοχρονιά, Πρωτομηνιά
μες στη βροχή και στο χιονιά
Αϊ-Βασίλης έρχεται ξανά

Πρωτοχρονιά, Πρωτομηνιά
χρυσή γιορτή σα ξαναρθεί
Αϊ-Βασίλης έρχεται στη γη

Please follow and like us:
www.tokatafigiomou.com