ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΛΕΓΕΤΑΙ…;

“Γιατί ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο λέγεται οδός;
Για να μάθεις, ότι μέσω Αυτού ανεβαίνουμε στον Πατέρα.
Γιατί λέγεται θεμέλιος λίθος;
Για να μάθεις, ότι Αυτός όλα τα βαστάει.
Γιατί λέγεται ρίζα;
Για να μάθεις, ότι χάρη σε Αυτόν ανθίζουμε.
Γιατί λέγεται ποιμήν;
Για να μάθεις ότι Αυτός μας τρέφει.
Γιατί λέγεται αμνός;
Για να μάθεις, ότι Αυτός θυσιάστηκε για μας και μας έσωσε.
Γιατί λέγεται ζωή;
Γιατί, ενώ είμαστε νεκροί στην αμαρτία, μας ανέστησε.
Γιατί λέγεται φως;
Γιατί, μας απάλλαξε από το σκοτάδι.
Γιατί λέγεται ιμάτιο;
Γιατί τον ντυθήκαμε με το βάπτισμα.
Γιατί λέγεται τράπεζα;
Γιατί τον εσθίουμε με τα άγια μυστήρια.
Γιατί λέγεται οίκος;
Γιατί ζούμε μέσα σε Αυτόν.
Γιατί ένοικος;
Γιατί είμαστε ναοί Του!”
(Ιερός Χρυσόστομος)
ΥΜΝΟΥΜΕΝ ΔΟΞΟΛΟΓΟΥΜΕΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ.!!!!!!

www.tokatafigiomou.com